വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുപ്രധാന വാർത്ത : കേരളത്തിലെ ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു !!

0
45
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുപ്രധാന വാർത്ത : കേരളത്തിലെ ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു !!
വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുപ്രധാന വാർത്ത : കേരളത്തിലെ ഈ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു !!

വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സുപ്രധാന വാർത്ത : കേരളത്തിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു !!

നവകേരള സദസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളായ അങ്കമാലി, ആലുവ, പറവൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ എറണാകുളം, വൈപ്പിൻ, കൊച്ചി, കളമശേരി മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകൾക്കും നാളെ അവധിയായിരിക്കും. പരിപാടിക്കിടെയുള്ള ഗതാഗതക്കുരുക്ക് മൂലമുണ്ടാകുന്ന അസൗകര്യം ലഘൂകരിക്കാനാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് കാരണം. നഷ്‌ടമായ ക്ലാസുകൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ, ക്ലാസുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഒരു ബദൽ ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here