കേരള ജനതയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നം: വൈദ്യുതി നിരക്ക് നാളെ മുതൽ കൂടും!!!

0
14
കേരള ജനതയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നം: വൈദ്യുതി നിരക്ക് നാളെ മുതൽ കൂടും!!!
കേരള ജനതയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നം: വൈദ്യുതി നിരക്ക് നാളെ മുതൽ കൂടും!!!
കേരള ജനതയ്ക്ക് വലിയ പ്രശ്നം: വൈദ്യുതി നിരക്ക് നാളെ മുതൽ കൂടും!!!

സുപ്രധാന സംഭവവികാസത്തിൽ, നാളെ മുതൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം വൈദ്യുതി നിരക്ക് ഉയർത്താൻ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് (കെഎസ്ഇബി) തീരുമാനിച്ചു. വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം. നിലവിലെ സാമ്പത്തിക വർഷം യൂണിറ്റിന് 41 പൈസയുടെ വർധനയാണ് കെഎസ്ഇബി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഈ നിരക്ക് ക്രമീകരണം കേരളത്തിലുടനീളമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളെ ബാധിക്കും, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here