വലിയ മാറ്റം: വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കാമ്പസിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടതില്ല!!!

0
19
വലിയ മാറ്റം: വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കാമ്പസിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടതില്ല!!!
വലിയ മാറ്റം: വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കാമ്പസിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടതില്ല!!!

വലിയ മാറ്റം: വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ കാമ്പസിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടതില്ല!!!

കലൂരിലെ സ്മൃതി സ്‌കൂൾ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങളുള്ള 82 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഗുരുകുലം മാതൃകയിൽ സ്‌കൂളിൽ പുതിയ സെൻസറി റൂമും ഫിസിയോതെറാപ്പി സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമീപനം അറിവ് നൽകുന്നതിൽ മാത്രമല്ല, പെരുമാറ്റത്തിലും മാനസിക വളർച്ചയിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. സെൻസറി റൂം ഒരു മികച്ച കൂട്ടിച്ചേർക്കലാണ്, ഇത് വിദ്യാർത്ഥികളെ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഏകാഗ്രത മെച്ചപ്പെടുത്താനും സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ധാർമ്മിക ശാസ്ത്രം, നല്ല പെരുമാറ്റം, സ്വയം ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകുന്ന മുൻ പ്രധാനാധ്യാപകൻ പുരുഷോത്തമൻ എം വിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗുരുകുല സമ്പ്രദായം സ്കൂൾ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൃത്തം, എയ്‌റോബിക്‌സ്, ഡിജിറ്റൽ വർക്ക്‌ഷോപ്പുകൾ, ക്രാഫ്റ്റ് സെഷനുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്കൂൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കരകൗശല വസ്തുക്കൾ പ്രദർശനങ്ങളിൽ വിൽക്കാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് വിലയേറിയ ജീവിത നൈപുണ്യങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. സ്മൃതി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കുന്നതിൽ നല്ല മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നു.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here