ശക്തമായ കാറ്റ്: മണിക്കൂറുകൾ കുരുക്കിൽ പെട്ട് വാഹനങ്ങൾ!!!

0
19
ശക്തമായ കാറ്റ്: മണിക്കൂറുകൾ കുരുക്കിൽ പെട്ട് വാഹനങ്ങൾ!!!
ശക്തമായ കാറ്റ്: മണിക്കൂറുകൾ കുരുക്കിൽ പെട്ട് വാഹനങ്ങൾ!!!
ശക്തമായ കാറ്റ്: മണിക്കൂറുകൾ കുരുക്കിൽ പെട്ട് വാഹനങ്ങൾ!!!

ശക്തമായ കാറ്റിൽ നാലാം വളവിനും അഞ്ചാം വളവിനുമിടയിൽ മരം വീണ് ഒരു മണിക്കൂറിലേറെ വാഹനങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കിടന്നതിനാൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ വീണ്ടും ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. തടസ്സം നീക്കി റോഡ് വൃത്തിയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുരത്തിൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ നീണ്ട ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നതിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ അധികൃതരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഗതാഗത വെല്ലുവിളികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും പ്രദേശത്തെ സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് നിലവിലുള്ള നടപടികൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here