തൊഴിലാളികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: വാർഷിക ബോണസ് നിരക്ക് 19% ആയി നിശ്ചയിച്ചു!!!

0
22
തൊഴിലാളികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: വാർഷിക ബോണസ് നിരക്ക് 19% ആയി നിശ്ചയിച്ചു!!!
തൊഴിലാളികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: വാർഷിക ബോണസ് നിരക്ക് 19% ആയി നിശ്ചയിച്ചു!!!

തൊഴിലാളികൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത: വാർഷിക ബോണസ് നിരക്ക് 19% ആയി നിശ്ചയിച്ചു!!!

ജൽപായ്ഗുരിയിൽ നടന്ന വിപുലമായ 11 മണിക്കൂർ ഉഭയകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം ഡോർസ്, ടെറായി മേഖലയിലെ 60 തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വാർഷിക ബോണസ്നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചു. ഈ തേയിലത്തോട്ടങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ ടീ പ്ലാന്റേഴ്‌സ് അസോസിയേഷന്റെയും (ഐടിപിഎ) തെരായ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാന്റേഴ്‌സ്അസോസിയേഷന്റെയും (ടിപാ) എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒക്ടോബർ 10, 11തീയതികളിൽ കൽക്കട്ടയിൽ നടന്ന ബോണസ് മീറ്റിംഗിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പിന്മാറിയിരുന്നു. സാമ്പത്തികമായി സുസ്ഥിരമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ മുൻ കൽക്കത്ത ചർച്ചകളിലെ ഭൂരിഭാഗം തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന 19 ശതമാനം നിരക്കിൽ ബോണസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഈ എസ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഏകദേശം 50000 തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉത്സവ സീസണിന് മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബർ 18 നകം ബോണസ് ലഭിക്കും. ഇതിനു വിപരീതമായി, ഒമ്പത് ശതമാനം ബോണസ് എന്ന മാനേജ്‌മെന്റിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെത്തുടർന്ന് ട്രേഡ് യൂണിയനുകൾ വാക്കൗട്ട് നടത്തിയതിനാൽ ഡാർജിലിംഗ് തേയില വ്യവസായത്തിലെ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടു. ഇത് തൊഴിലാളികൾക്ക് അപമാനമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്രേഡ് യൂണിയനുകളുടെ പരമോന്നത സംഘടനയായ ജോയിന്റ്ഫോറത്തിന്റെ നേതാവ് സമൻ പഥക് ഈ ഓഫർ നിരസിച്ചു.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here