ഇനി നിങ്ങൾ ടെന്ഷനടിക്കേണ്ട: നവരാത്രി ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ബസ് സർവീസുകൾ നടത്തും!!!

0
23
ഇനി നിങ്ങൾ ടെന്ഷനടിക്കേണ്ട: നവരാത്രി ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ബസ് സർവീസുകൾ നടത്തും!!!
ഇനി നിങ്ങൾ ടെന്ഷനടിക്കേണ്ട: നവരാത്രി ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ബസ് സർവീസുകൾ നടത്തും!!!

ഇനി നിങ്ങൾ ടെന്ഷനടിക്കേണ്ട: നവരാത്രി ദിനത്തിൽ പ്രത്യേക ബസ് സർവീസുകൾ നടത്തും!!!

ആയുധപൂജ പ്രമാണിച്ച് 22 വരെ സ്‌പെഷ്യൽ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരക്ക് തടയാൻ തന്ത്രപരമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന കോയമ്പേട്, താംബരം, പൂന്തമല്ലി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രത്യേക ബസുകൾ പ്രാഥമികമായി സർവീസ് നടത്തുക. സുഗമവും സൗകര്യപ്രദവുമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കാൻ, ചെന്നൈയിൽ ഗതാഗത വകുപ്പ് മൊത്തം 2265 പ്രത്യേക ബസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഉത്സവം എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിലും പ്രവേശനക്ഷമതയോടെയും ആഘോഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് തമിഴ്‌നാടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് 1700 അധിക സ്പെഷ്യൽ ബസുകൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതിന് ഗണ്യമായ ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here