സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി; റെക്കോർഡ് തുകയിലേക്ക് കുതിച്ചുചാട്ടം!!

0
42
സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി; റെക്കോർഡ് തുകയിലേക്ക് കുതിച്ചുചാട്ടം!!
സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി; റെക്കോർഡ് തുകയിലേക്ക് കുതിച്ചുചാട്ടം!!

സ്വർണവില വീണ്ടും കൂടി; റെക്കോർഡ് തുകയിലേക്ക് കുതിച്ചുചാട്ടം!!

ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്വർണവില പവന് 45,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ ഉയർന്നു, നിലവിലെ നിരക്ക് ഒരു പവന്റെ വില 45,120 രൂപയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ സ്വർണത്തിന് 1160 രൂപയുടെ വർധനവാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പിരിമുറുക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര സ്വർണ്ണ വിലയിൽ കുത്തനെയുള്ള കുതിച്ചുചാട്ടത്തിന് കാരണമായി, സംഘർഷ സമയങ്ങളിൽ സ്വർണ്ണം പലപ്പോഴും സുരക്ഷിതമായ സ്വത്തായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. മെയ് അഞ്ചിന് മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്വർണ വില 45,760 രൂപയായിരുന്നു. നിലവിൽ, 22 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന് ഗ്രാമിന് 5,640 രൂപയും 18 കാരറ്റ് സ്വർണ്ണത്തിന് 4,683 രൂപയുമാണ് വിപണി വില, വെള്ളി വില സാധാരണ വെള്ളിക്ക് 78 രൂപയിലും ഹാൾമാർക്ക് വെള്ളി ഗ്രാമിന് 103 രൂപയിലുമാണ് സ്ഥിരമായി തുടരുന്നത്.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here