ഇന്ന് അവധി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി !!

0
31
ഇന്ന് അവധി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി !!
ഇന്ന് അവധി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി !!

ഇന്ന് അവധി: കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവധി !!

തിരുവനന്തപുരം  നഗരമധ്യത്തിലുൾപ്പെടെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കനത്ത മഴ തുടരുന്നു.കനത്ത മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളും സെൻട്രൽ സ്‌കൂളുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഒക്ടോബർ 16ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ജെറോമിക് ജോർജ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.  കണ്ണാമൂല, ചാക്ക, തെക്കേമൂട് ബണ്ട് കോളനി, പൗണ്ടുകടവ്, പൊറ്റക്കുഴി, മരുതൂർ, നെയ്യാറ്റിൻകര, വെള്ളായണി തുടങ്ങി ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാണ്.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here