ദുരിതത്തിലാക്കി കനത്ത മഴ : ഈ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്!!

0
13
ദുരിതത്തിലാക്കി കനത്ത മഴ : ഈ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്!!
ദുരിതത്തിലാക്കി കനത്ത മഴ : ഈ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്!!

ദുരിതത്തിലാക്കി കനത്ത മഴ : ഈ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്!!

കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാകുന്നതിനാൽ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു . പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, എറണാകുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആദ്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ രൂപംകൊണ്ട ചുഴലിക്കാറ്റ്, ഇപ്പോൾ തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ആഞ്ഞടിക്കുന്നു. ഈ സംവിധാനം ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നും അടുത്ത ദിവസം മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദമായി മാറുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here