വാട്സാപ്പ് ഗ്രുപ്പുകൾ ഉള്ളവർണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഈ പുതിയ ഫീച്ചറിനെപറ്റി അറിയണം !!

0
19
വാട്സാപ്പ് ഗ്രുപ്പുകൾ ഉള്ളവർണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഈ പുതിയ ഫീച്ചറിനെപറ്റി അറിയണം !!
വാട്സാപ്പ് ഗ്രുപ്പുകൾ ഉള്ളവർണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഈ പുതിയ ഫീച്ചറിനെപറ്റി അറിയണം !!

വാട്സാപ്പ് ഗ്രുപ്പുകൾ ഉള്ളവർണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ ഈ പുതിയ ഫീച്ചറിനെപറ്റി അറിയണം !!

ജനപ്രിയ സന്ദേശമയയ്‌ക്കൽ അപ്ലിക്കേഷനായ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റ് ഇവന്റുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ വികസിപ്പിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിൽ ഇവന്റുകൾക്ക് പേര് നൽകാനും പ്രത്യേക റിമൈൻഡറുകൾ സജ്ജീകരിക്കാനും ഏകോപനവും ഓർഗനൈസേഷനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഈ സവിശേഷത ഉപയോക്താക്കളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

ഇനി എല്ലാവരും മുൻഗണന വിഭാഗത്തിലേക്ക്: എങ്ങനെ മാറാമെന്നു അറിയൂ!!

സന്ദേശ ഇവന്റുകൾ എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ നിലനിർത്തും, സംഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം സ്വകാര്യതയും പ്രവേശനവും ഉറപ്പാക്കും. ഈ ഫീച്ചർ ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിൽ ഇവന്റ് ആസൂത്രണവും ഷെഡ്യൂളിംഗും കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്ലാനുകളുടെയും അറിയിപ്പുകളുടെയും മുകളിൽ തുടരുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here