വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ വാർത്ത:പുതിയ  പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു!!!

0
19
വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ വാർത്ത:പുതിയ  പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു!!!
വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ വാർത്ത:പുതിയ  പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു!!!

വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വലിയ വാർത്ത:പുതിയ  പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു!!!

ജനപ്രിയ മെസേജിംഗ് ആപ്പ് പരസ്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി വാട്‌സ്ആപ്പ് മേധാവി വിൽ കാത്ത്കാർട്ട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന ഊഹാപോഹങ്ങൾ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള വഴികൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതായി സൂചന നൽകിയിരുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ഉപഭോക്താക്കളുമായുള്ള വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ബിസിനസ്സ് ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ. വാട്‌സ്ആപ്പിന്റെ ദീർഘകാലമായി ധനസമ്പാദന സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നീക്കം. തൽഫലമായി, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് സ്റ്റാറ്റസുകളിലോ ചാനലുകളിലോ പരസ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ക്യാഷ്ബാക്ക് സംവിധാനം ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here