ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

0
16
ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!
ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!
ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത: യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു!!!

ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി തുടങ്ങി കേരളത്തിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ വ്യാഴാഴ്ച വരെ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇരട്ട ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ആഘാതമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി പെയ്യുന്ന മഴയ്ക്ക് കാരണം. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജാഗ്രതാ ഷെഡ്യൂളിൽ ബുധനാഴ്ചയും തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച പത്തനംതിട്ട, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലേക്കും യെല്ലോ അലർട്ട് നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിവാസികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here