സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർദ്ധനവ്:കേരളത്തിൽ ഇനിയും വില കൂടും !!

0
31
സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർദ്ധനവ്:കേരളത്തിൽ ഇനിയും വില കൂടും !!
സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർദ്ധനവ്:കേരളത്തിൽ ഇനിയും വില കൂടും !!

സ്വർണവിലയിൽ വലിയ വർദ്ധനവ്:കേരളത്തിൽ ഇനിയും വില കൂടും !!

സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വിലയിൽ വലിയ ഉയർച്ചയുണ്ടായി.ഇസ്രായേൽ ഗാസ യുദ്ധത്തിന്റെ അനന്തരഫലമായാണ് വില വർധനവ്.സ്വർണ വിലയിൽ പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപ വർധിച്ചു. ഒരു പവന് നിലവിൽ വില 44,360 രൂപയായും ഗ്രാമിന് 5,545 രൂപയായും എത്തി. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിന്റെ വില ട്രോയ് ഔൺസിന് 1940 ഡോളറാണ്. തിങ്കൾ, ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണ വിലയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടായതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ കുതിച്ചുചാട്ടം, ഒക്ടോബർ 6 വരെയുള്ള 11 ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർണ വിലയിൽ 2,360 രൂപയുടെ വർധനയുണ്ടായി.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here