കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 ഔട്ട്; VII Std പാസായവർക്ക് അപക്ഷിക്കാം !!

0
8060
Cochin Shipyard Recruitment 2022
Cochin Shipyard Recruitment 2022

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ് (CSL), ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റിന്റെ ലിസ്റ്റഡ് പ്രീമിയർ മിനി രത്‌ന കമ്പനി,ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരിൽ നിന്നും .  കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്) തസ്തിക നികത്തുന്നതിന് വാക്ക്-ഇൻ-സെലക്ഷനിലൂടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു,

ബോർഡ് ന്റെ  പേര്

കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്
ജോലി

ജനറൽ വർക്കർ (കാന്റീന്)

ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം

16 (UR 07, OBC 04 , SC 01  EWS 04)
അവസാന തിയതി

2022 ജൂൺ 23-ന് 08.30 മണിക്കൂർ മുതൽ 12.30 മണിക്കൂർ വരെ

സ്റ്റാറ്റസ്

അറിയിപ്പ് പുറത്തിറക്കി

വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത:

ഏഴാം ക്ലാസ്സ് ജയിച്ചിരിക്കണം

അഭികാമ്യം: ഒരു സർക്കാർ ഫുഡ് ക്രാഫ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിന്ന് ഒരു വർഷത്തെ ഭക്ഷണ ഉത്പാദന / ഭക്ഷണ പാനീയ സേവനം ചെയ്‌ത  കോഴ്‌സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് .കേന്ദ്ര/സംസ്ഥാന സർക്കാറിന്റെ അംഗീകൃത സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് വർഷത്തെ കാറ്ററിംഗ് ആൻഡ് റെസ്റ്റോറന്റ് മാനേജ്മെന്റ് വൊക്കേഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് .

പ്രായ പരിധി: 30 വയസ്സ് (24 ജൂൺ 1992 നോ അതിനുശേഷമോ ജനിച്ചവർ ,2022 ജൂൺ 23 -ന് 30 വയസ്സ് കവിയാൻ  പാടില്ല )

ശബളം :

 

 

കരാർ കാലയളവ്

ഏകീകൃത ശമ്പളം(പ്രതിമാസം)

അധിക ജോലി സമയ വേതനം (പ്രതിമാസം)

ഒന്നാം വർഷം

RS.17300/- Rs.3600 /-
രണ്ടാം വർഷം RS.17900/-

Rs.3700/-

മൂന്നാം വർഷം

RS.18400/-

Rs.3800/-

തെരെഞ്ഞെടുക്കൽ പ്രക്രിയ :

 • 100 മാർക്കിൽ നടത്തുന്ന എഴുത്തുപരീക്ഷയിലൂടെയും ,പ്രായോഗികവുമായ പരീക്ഷയിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു.( എഴുത്തുപരീക്ഷ 20 മാർക്ക്, പ്രായോഗി പരീക്ഷ 80)
 • 2022 ജൂൺ 23 നടക്കുന്ന വാക്ക് ഇൻ സെലക്ഷനിൽ സെര്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളുടെ യോഗ്യത ആവശ്യകതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ,ഷോർട്ട്ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ മാത്രമേ പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കൂ.പ്രത്യേകം അറിയിച്ച പ്രകാരം പിന്നീടുള്ള തീയതികളിലെ സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ.
 • എഴുത്ത്, പ്രായോഗിക പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പാസ് മാർക്ക് താഴെ പറയുന്നതായിരിക്കും:-
 • റിസർവ് ചെയ്യാത്ത പോസ്റ്റുകൾക്കും EWS ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും – ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും ആകെ മാർക്കിന്റെ 50 %,
 • OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് – ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും ആകെ മാർക്കിന്റെ 45%.OBC ക്കായി സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകൾക്ക് മാത്രം,
 • പട്ടികജാതി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് – ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും ആകെ മാർക്കിന്റെ 40 % .എസ്‌സിക്കായി സംവരണം ചെയ്ത ഒഴിവുകൾക്ക് മാത്രം,
 • PwBD അപേക്ഷകർക്ക് – ഓരോ പരീക്ഷയുടെയും ആകെ മാർക്കിന്റെ 40 %.
 • ഒന്നിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഒരേ മൊത്തത്തിലുള്ള മാർക്ക് നേടിയാൽ,
 • പ്രായപരിധിയിലെ സീനിയോറിറ്റിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ആപേക്ഷിക യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കുന്നത്.

അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതി:

 1. 2022 ജൂൺ 23-ന് 0830 മണിക്കൂർ മുതൽ 1230 മണിക്കൂർ വരെ, അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.റിക്രിയേഷൻ ക്ലബ്ബിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകൾ സഹിതം നിർദ്ദിഷ്ട ഫോർമാറ്റ്,കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്‌യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, തേവര ഗേറ്റ്, കൊച്ചി – 682015. അപേക്ഷാ ഫോർമാറ്റ് അനുബന്ധം ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റായ cochinshipyard.in ലഭ്യമാണ്.
 2. അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റുകളിൽ പങ്കെടുത് വിജയിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ വന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ അറിയിച്ച പ്രകാരമുള്ള തിയതികളിൽ വിജ്ഞാപനം ചെയ്ത് ഒഴിവുകളിനായ് ഒരു വാക്ക് ഇൻ സെക്ഷൻലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് .
 3. ഒരിക്കൽ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷകൾ അന്തിമമായിരിക്കും

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി  വെബ്സൈറ്റ്  www.cochinshipyard.in പരിശോധിക്കുക

Notification PDF

Official Site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here