ഗവൺമെൻ്റ് ജോബ് ആണോ ലക്ഷ്യം? UPSC മുതൽ INCOME TAX വരെ! അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ..!

0
21
ഗവൺമെൻ്റ് ജോബ് ആണോ ലക്ഷ്യം? UPSC മുതൽ INCOME TAX വരെ! അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ..!
ഗവൺമെൻ്റ് ജോബ് ആണോ ലക്ഷ്യം? UPSC മുതൽ INCOME TAX വരെ! അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ..!
ഗവൺമെൻ്റ് ജോബ് ആണോ ലക്ഷ്യം? UPSC മുതൽ INCOME TAX വരെ! അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ..!

സുസ്ഥിരവും പ്രതിഫലദായകവുമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ തിരയുകയാണോ?  ഇന്ത്യയിലെ സർക്കാർ ജോലികൾ സുരക്ഷ മാത്രമല്ല, സാമൂഹിക അന്തസ്സും വളർച്ചാ സാധ്യതകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.  ഈ ആഴ്ച വിവിധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ആവേശകരമായ ജോലി ഒഴിവുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, സുരക്ഷിതമായ ഭാവി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്.

  1. UPSC കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് പരീക്ഷ 2024

 827 തസ്തികകളിലേക്ക് UPSC 2027-ലെ കമ്പൈൻഡ് മെഡിക്കൽ സർവീസസ് (CMS) പരീക്ഷ നടത്തുന്നു.  യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 200 രൂപ അപേക്ഷാ ഫീസോടെ upsc.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2024 ഏപ്രിൽ 30 ആണ്, പരീക്ഷ 2024 ജൂൺ 21-ന് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

  1. UPSC IES/ISS പരീക്ഷ 2024

 UPSC ഇന്ത്യൻ ഇക്കണോമിക് സർവീസ്/ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സർവീസ് പരീക്ഷ 2024-ന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് www.upsconline.nic.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ 2024 ഏപ്രിൽ 30 വരെ (വൈകിട്ട് 6.00) അപേക്ഷിക്കാം.  പരീക്ഷ 2024 ജൂൺ 21 ന് നടക്കും.

  1. ആദായ നികുതി വകുപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങൾ

 ആദായനികുതി വകുപ്പിന് വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട്.  ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ incometax.gov.in വഴി 2024 ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ വിജ്ഞാപനം റിലീസ് തീയതി മുതൽ 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപേക്ഷിക്കാം.

  1. SSC CHSL പരീക്ഷ 2024

 കംബൈൻഡ് ഹയർസെക്കൻഡറി (10+2) ലെവൽ പരീക്ഷയിലൂടെ 3,712 ഒഴിവുകൾ നികത്തുന്നതിനായി സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ (SSC) 2024 ലെ SSC CHSL വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി.  താൽപ്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ 2024 മെയ് 9 ന് (രാത്രി 11 മണിക്ക്) മുമ്പ് ssc.nic.in ൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണം.  ജൂൺ-ജൂലൈ മാസങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷ താൽക്കാലികമായി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

 സർക്കാർ മേഖലയിൽ വാഗ്ദാനമായ ഒരു കരിയർ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ ഈ അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.  ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കുക, ശോഭനമായ ഭാവിക്ക് വഴിയൊരുക്കുക!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here