എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി: വാഗ്ദാനം പാലിക്കാതെ കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്!!!

0
15
എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി: വാഗ്ദാനം പാലിക്കാതെ കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്!!!
എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി: വാഗ്ദാനം പാലിക്കാതെ കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്!!!

എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി: വാഗ്ദാനം പാലിക്കാതെ കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്വർക്ക്!!!

സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സംരംഭമായ കേരള ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് (കെ-ഫോൺ) വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി. ഒക്‌ടോബർ 30-നകം വലിയ ക്ലാസ് മുറികളുള്ള ഹൈസ്‌കൂളുകളിലേക്കും ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളുകളിലേക്കും അതിവേഗ ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടും ഇതുവരെ മൂന്നിലൊന്ന് സ്‌കൂളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് സേവനം ലഭിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ കെ-ഫോൺ അധികൃതർ ഈ മാസത്തിനകം എല്ലാ സ്‌കൂളുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധത പുറപ്പെടുവിച്ചു. നേരത്തെ കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് കൈറ്റ് (കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ) സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമുകളുള്ള 4752 സ്കൂളുകൾക്ക് സൗജന്യ ബിഎസ്എൻഎൽ കണക്ഷനുകൾ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും കെ-ഫോണിന് അനുകൂലമായി ഈ കണക്ഷനുകൾ മാർച്ചിൽ നിർത്തലാക്കിയിരുന്നു.

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here