കേരള PSC പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഔട്ട് – പരീക്ഷാ തീയതി PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

0
14
കേരള PSC പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഔട്ട് - പരീക്ഷാ തീയതി PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!
കേരള PSC പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഔട്ട് - പരീക്ഷാ തീയതി PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

കേരള PSC പ്രിലിംസ് പരീക്ഷയുടെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഔട്ട് – പരീക്ഷാ തീയതി PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!! കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കോമൺ പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ – സ്റ്റേജ് III (ക്യാറ്റ് നമ്പർ 046/2023, 722/2022 മുതലായവ) തസ്തികയിലേക്കുള്ള അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് പുറത്തിറക്കി. ഹാൾ ടിക്കറ്റിനായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

പരീക്ഷ 25.11.2023 (ശനി) ഉച്ചയ്ക്ക് 01.30 മുതൽ 03.15 വരെ നടക്കും. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അവരുടെ സ്വന്തം പ്രൊഫൈലിൽ നിന്ന് അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും ഉപയോഗിച്ച് അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം.

Download Kerala PSC Prelims Exam Admit Card

Download Kerala PSC Prelims – Notice

Official Site

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here