നിങ്ങൾ വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധികേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ!!!

0
117
നിങ്ങൾ വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധികേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ!!!
നിങ്ങൾ വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധികേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ!!!

നിങ്ങൾ വരുന്ന ഒക്ടോബറിൽ കേരള പിഎസ്‌സി പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധികേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാ!!!

കേരള പിഎസ്‌സി ഒക്‌ടോബർ മാസത്തെ പരീക്ഷാ ടൈംടേബിൾ വിജ്ഞാപനം ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ, ലക്ചറർ, ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള സ്റ്റേറ്റ് പിഎസ്‌സി പരീക്ഷ പാസാകണം. മികച്ച സ്കോറുകളോടെ പരീക്ഷയിൽ വിജയിക്കുന്നതിനുള്ള ചില തയ്യാറെടുപ്പ് നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

  • പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നുറുങ്ങുകൾ പരീക്ഷാ പാറ്റേണും സിലബസും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുക.
  • ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക
  • ലഘു കുറിപ്പുകൾ എടുക്കുക
  • മുൻവർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പരിഹരിച്ച് പരിശീലന പരീക്ഷകൾ നടത്തുക
  • സ്വയം പഠനം അനിവാര്യമാണ്
  • പുനരവലോകനം ശരിക്കും പ്രധാനമാണ്

DOWNLOAD EXAM NOTIFICATION

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here