കേരള PSC ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിൻ||റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023 പുറത്തുവിട്ടു!പരിശോധിക്കുക!!

0
32
കേരള PSC ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിൻ||റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023 പുറത്തുവിട്ടു!പരിശോധിക്കുക!!
കേരള PSC ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിൻ||റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023 പുറത്തുവിട്ടു!പരിശോധിക്കുക!!

കേരള PSC ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിൻ||റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023 പുറത്തുവിട്ടു!പരിശോധിക്കുക!! കേരള പിഎസ്‌സി ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023 കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കേരള PSC) പുറത്തിറക്കി. കേരള പിഎസ്‌സി കേരള പിഎസ്‌സി ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിൻ  റാങ്ക് ലിസ്റ്റ്  2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

KPSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023:

ബോർഡിന്റെ പേര് Kerala Public Service Commission
പരീക്ഷയുടെ പേര് ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിൻ
റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് തീയതി 12.10.2023
സ്റ്റാറ്റസ് റിലീസ് ചെയ്തു

കേരള PSC റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

  • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് @keralapsc.gov.in സന്ദർശിക്കുക.
  • കേരള പിഎസ്‌സി ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് നോക്കുക.
  • ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം, റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐഡി, പാസ്‌വേഡ്, ആക്‌സസ് കോഡ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • കേരള PSC ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ മെഡിസിൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023  നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.

DOWNLOAD RANK LIST 2023

OFFICIAL WEBSITE

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here