വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം?? ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ!!!

0
38
വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം?? ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ!!!
വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം?? ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ!!!

വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം?? ഇവിടെ പരിശോധിക്കൂ!!!

ഇന്ത്യയുടെ യുണീക്ക് ഐഡന്റിറ്റി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ) ആധാർ കാർഡുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന 12 അക്ക സവിശേഷ ഐഡന്റിറ്റി നമ്പറുകൾ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് വിലാസവും ഐഡന്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷനുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു അവശ്യ രേഖയായാണ്. ആധാർ കാർഡ് ഈ കാലത്ത്‌, തിരിച്ചറിയൽ സ്ഥിരീകരണത്തിനായുള്ള ഒരു സാധാരണ മാർഗമാണ്.  വ്യക്തിയുടെ പേരും വിലാസവും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും കുറിച്ചുള്ള അവശ്യ ഡാറ്റ ഇതിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അറിയിപ്പുകളും അലേർട്ടുകളും ലഭിക്കുന്നതിനും സർക്കാർ പ്രോഗ്രാമുകൾ, സബ്‌സിഡികൾ, പാസ്‌പോർട്ട് ഏറ്റെടുക്കൽ, മറ്റ് നേട്ടങ്ങളും സേവനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ആധാർ കാർഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപം ആക്സസ് എളുപ്പത്തിൽ അക്സസ്സ് ചെയ്യാനും ആധാർ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പി ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

വീട്ടിലിരുന്ന് മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം??

  • യുഐഡിഎഐ-യുടെ വെബ്സൈറ്റ് https://uidai.gov.in/ സന്ദർശിക്കുക.
  • ഡ്രോപ്പ് ഡൗണിൽ നിന്ന് “ഇമെയിൽ/മൊബൈൽ നമ്പർ പരിശോധിക്കുക” എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • അതിനുശേഷം നിലവിൽ, “മൊബൈൽ നമ്പർ സ്ഥിരീകരിക്കുക” എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
  • ക്യാപ്‌ച കോഡ്, മൊബൈൽ നമ്പർ, 12 അക്ക ആധാർ നമ്പർ എന്നിവ അടിച്ചു കൊടുക്കുക.
  • നിങ്ങളുടെ നമ്പർ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കൽ ഒരു പോപ്പ്-അപ്പ് സ്ഥിരീകരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ അസാധുവാണെങ്കിൽ, അത് റെക്കോർഡുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഒരു പോപ്പ്-അപ്പ് പ്രസ്താവിക്കും.

For More Updates Click Here To Join Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here