റേഷൻ കാർഡ് നഷ്ടമായോ? ഇതാ വീട്ടിലിരുന്ന് പുതിയതിന് അപേക്ഷിക്കാം!!!

0
100
റേഷൻ കാർഡ് നഷ്ടമായോ? ഇതാ വീട്ടിലിരുന്ന് പുതിയതിന് അപേക്ഷിക്കാം!!!
റേഷൻ കാർഡ് നഷ്ടമായോ? ഇതാ വീട്ടിലിരുന്ന് പുതിയതിന് അപേക്ഷിക്കാം!!!

റേഷൻ കാർഡ് നഷ്ടമായോ? ഇതാ വീട്ടിലിരുന്ന് പുതിയതിന് അപേക്ഷിക്കാം!!!

റേഷൻ കാർഡ് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾക് അറിയില്ലേ?. നഷ്‌ടപ്പെട്ട റേഷൻ കാർഡ് – ഇന്ത്യയിൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷൻ കാർഡിന് ഓൺലൈനായി എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഘട്ടം ഘട്ടമായുള്ള നടപടിക്രമം വായനക്കാർക്ക് താഴെ വായിക്കാവുന്നതാണ്. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷൻ കാർഡ് അപേക്ഷിക്കുന്ന പ്രക്രിയ വളരെ എളുപ്പമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്‌ലൈനായോ അപേക്ഷിക്കാം.

ഓൺലൈൻ ആണെങ്കിൽ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വെബ്സൈറ്റിൽ മുഖേന അപേക്ഷിക്കാം. ഓഫ്‌ലൈൻ ആണെങ്കിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രം മുഖേനയും  അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.

ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകൾ പരിശോധിക്കൂ  :

 • പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് വേണം.
 • ഭാഗികമായി കേടായ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്.
 • ഒപ്പിട്ട അപേക്ഷ.
 • ആവശ്യകത അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ രേഖകളിൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം സമരിപ്പിക്കേണ്ടി വരും.

സിവിൽ സപ്ലൈസ് വെബ്സൈറ്റ് മുഖേന അപേക്ഷിക്കുന്ന വിധം :

 • ആദ്യം സിവിൽ സപ്ലൈസ് വെബ്സൈറ്റിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാക്കുക.അതിനുള്ള പ്രക്രിയ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.
 • സിവിൽ സപ്ലൈസ് വെബ്സൈറ്റിൽ  പ്രവേശിക്കുക.
 • സിറ്റിസൺ ലോഗിൻ എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • CITIZEN ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • CREATE A ACCOUNT എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • പുതിയ റേഷൻ കാർഡിനു വേണ്ടിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇല്ല എന്ന് മറുപടി ചെറിയ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുക.
 • റേഷൻകാർഡിൽ നിലവിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ആധാർ നമ്പറും റേഷൻകാർഡ് നമ്പരും നൽകിയതിന് ശേഷം വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരംഗത്തിന്റെയും ആധാർ റേഷൻ കാർഡുമായി ചേർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അക്ഷയ കേന്ദ്രം മുഖേന അപേക്ഷ നൽകേണ്ടി വരും.
 • ലോഗിൻ ഐഡി (പരമാവധി 10 അക്ഷരം), പാസ്‌വേഡ്, ഇമെയിൽ, മൊബൈൽ നമ്പർ എന്നിവ നൽകി sumbit ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • ഇമെയിൽ ഐഡിയിലേക്ക് വരുന്ന വെരിഫിക്കേഷൻ ലിങ്ക് -ൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക.
 • ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പേജിലുള്ള E-SERVICES എന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
 • തുട ഇല്ലാത്തന്ന് ലഭിക്കുന്ന പേജിൽ നിന്നും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷൻ കാർഡിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
 • ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് റേഷൻ കാർഡിന്റെ പ്രശ്‌നം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
 • ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തശേഷമുള്ള ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക.
 • അതിന് ശേഷം PRINT എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുകയും അതിൽ കാർഡുടമ ഒപ്പിട്ട് ഒപ്പിട്ട് ഒപ്പിട്ട ആപ്പ് തിരികെ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുക.
 • ഒപ്പിട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ, സിസ്റ്റം ഓൺലൈൻ പേയ്‌മെന്റ് പോർട്ടലിലേക്ക് നയിക്കും.അവിടെ ഫീസ് അടയ്ക്കുക. (സേവന നിരക്ക് – ഒരു കാർഡിന് 50/- രൂപ).
 • തുടർന്ന് അന്തിമ സമർപ്പിക്കൽ ബട്ടനിൽ  ക്ലിക്ക് ചെയുക. ഫൈനൽ സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അപേക്ഷ താലൂക്ക് സപ്പൈ ഓഫീസ് ലോഗിൻ അനുമതി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ.
 • റേഷൻ കാർഡ് TSO/CRO അംഗീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അപേക്ഷകന് SMS മുഖേനയോ ഫോണിലൂടെയോ അറിയിപ്പ് ലഭിക്കും.
 • ഇ-റേഷൻ കാർഡ് സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലായതിനാൽ, ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ച ശേഷം, അപേക്ഷകന് ഇ-റേഷൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അച്ചടിക്കാം. ലാമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.
 • ആർക്കെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു ലിങ്ക് മുഖേനെ മുഴുവൻ ഘട്ടങ്ങളുടെ pdf ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

HOW TO APPLY PDF

APPLY ONLINE HERE

Join Instagram For More Latest News & Updates

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here