കേരള വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു; ഇപ്പോഴത്തെ വില അറിയൂ !!

0
18
കേരള വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു; ഇപ്പോഴത്തെ വില അറിയൂ !!
കേരള വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു; ഇപ്പോഴത്തെ വില അറിയൂ !!

കേരള വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുതിച്ചുയർന്നു; ഇപ്പോഴത്തെ വില അറിയൂ !!

ഹമാസ് ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുള്ള രാജ്യാന്തര സ്വർണവിലയിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ പ്രതിഫലിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലെ സ്വർണവിപണിയിൽ വിലയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഉയർച്ചയുണ്ടായി. ഒക്‌ടോബർ 5 മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. ഇന്ന്, കേരളത്തിലെ ഒരു ഗ്രാം സ്വർണ്ണത്തിന്റെ വിപണി വില പവന് 5,400 രൂപയാണ്, ഇത് മുൻ ദിവസത്തെ വിലയേക്കാൾ 280 രൂപ വർദ്ധനയാണ്. തൽഫലമായി, ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് 43,200 രൂപയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. സമാനമായ രീതിയിൽ, വെള്ളി വിലയിലും ക്രമാനുഗതമായ ഉയർച്ചയുണ്ടായി, ഒരു ഗ്രാം വെള്ളിയുടെ വിപണി വില ഇപ്പോൾ 76 രൂപയിലും ഹാൾമാർക്ക്ഡ് വെള്ളിക്ക് 103 രൂപയിലുമാണ്. അന്താരാഷ്‌ട്ര സ്വർണവിലയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഹമാസ്.

For KPSC Latest Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here