നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആധാർ കാർഡ് കിട്ടിയോ? 2024-ൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആധാർ കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം!!

0
8
നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആധാർ കാർഡ് കിട്ടിയോ? 2024-ൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആധാർ കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം!!
നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആധാർ കാർഡ് കിട്ടിയോ? 2024-ൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആധാർ കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം!!
നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആധാർ കാർഡ് കിട്ടിയോ? 2024- അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആധാർ കാർഡ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം!!

അടുത്തിടെയുള്ള ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൽ, യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (യുഐഡിഎഐ) 2024-ൽ ആധാർ കാർഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഒരു സുപ്രധാന അപ്‌ഡേറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ഈ പരിഷ്‌ക്കരണം ആധാർ കാർഡിന്റെ രൂപത്തിലും ഘടനയിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു. പുതിയതും പഴയതുമായ പതിപ്പുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയും മനസ്സിലാക്കാൻ ആധാർ കാർഡ് ഉടമകൾ ഇപ്പോൾ ഉത്സുകരാണ്. ഈ മാറ്റം സുഗമമാക്കുന്നതിന്, പുതിയ ഇ-ആധാർ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആവശ്യമായ നടപടികളെക്കുറിച്ചും യുഐഡിഎഐ സമഗ്രമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആധാർ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ഈ അപ്‌ഡേറ്റ് നിർണായകമാണ്.

  1. ഔദ്യോഗിക MyAadhar പോർട്ടൽ സന്ദർശിക്കുക:ഡൗൺലോഡ് പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഔദ്യോഗിക MyAadhar പോർട്ടലിലേക്ക് പോകുക.
  1. ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:പോർട്ടലിൽ, “ലോഗിൻ” ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  2. ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ നൽകുക:നിയുക്ത ഫീൽഡിൽ നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് നമ്പർ നൽകുക.
  3. OTP അഭ്യർത്ഥിക്കുക:ഒറ്റത്തവണ പാസ്‌വേഡ് (OTP) അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ “OTP അയയ്ക്കുക” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് OTP അയയ്ക്കും.
  4. ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ OTP നൽകുക:വിജയകരമായി ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ലഭിച്ച OTP നൽകുക.
  5. എന്റെ ആധാർ ഡാഷ്ബോർഡ് ആക്സസ് ചെയ്യുക:ലോഗിൻ ചെയ്‌തുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളെ എന്റെ ആധാർ ഡാഷ്‌ബോർഡിലേക്ക്നയിക്കും.
  6. ആധാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക:ഡാഷ്‌ബോർഡിലെ “ആധാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക” ഓപ്ഷൻ കണ്ടെത്തിഅതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  7. നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യുക:നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രിവ്യൂ പ്രദർശിപ്പിക്കും.
  8. ഡൗൺലോഡ് ആരംഭിക്കുക:“ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക” ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആധാർ കാർഡ് PDF ഫോർമാറ്റിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും.
  9. PDF വ്യൂവറിൽ തുറക്കുക:നിങ്ങളുടെ പുതിയ ആധാർ കാർഡ് കാണുന്നതിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത PDF ഫയൽ ഏതെങ്കിലും PDF വ്യൂവറിൽ തുറക്കുക.

ഈ ഘട്ടങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിലൂടെ, നിങ്ങളുടെ പുതിയ ഇ-ആധാർ കാർഡ് ഔദ്യോഗിക MyAadhar പോർട്ടലിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here