കേരള പിഎസ്‌സി കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023- പരീക്ഷാ തീയതി പരിശോധിക്കുക!!

0
20
കേരള പിഎസ്‌സി കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023- പരീക്ഷാ തീയതി പരിശോധിക്കുക!!
കേരള പിഎസ്‌സി കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023- പരീക്ഷാ തീയതി പരിശോധിക്കുക!!

കേരള പിഎസ്‌സി കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023- പരീക്ഷാ തീയതി പരിശോധിക്കുക!!

കേരള പിഎസ്‌സി കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ്, വകുപ്പ്തല സ്പെഷ്യൽ പരീക്ഷാ തീയതി 2023 കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ (കേരള പിഎസ്‌സി) പരീക്ഷയ്ക്കായി പുറത്തിറക്കി. കേരള പിഎസ്‌സി കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ് വകുപ്പ്തല സ്പെഷ്യൽ പരീക്ഷാ തീയതി 13.09.2023, 14.09.2023 എന്നീ തീയതികളിൽ നടത്തും.കേരള പിഎസ്‌സി കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

KPSC പരീക്ഷ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് 2023:

ബോർഡിന്റെ പേര് Kerala Public Service Commission
പരീക്ഷയുടെ പേര് കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ്, വകുപ്പ്തല സ്പെഷ്യൽ പരീക്ഷ
പരീക്ഷയുടെ തീയതി 13.09.2023, 14.09.2023
അഡ്മിറ്റ്കാർഡിന്റെ തീയതി 06.11.2023
സ്റ്റാറ്റസ് റിലീസ് ചെയ്യും

 കേരള PSC പരീക്ഷ 2023 അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ?

  • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് @keralapsc.gov.in സന്ദർശിക്കുക.
  • കേരള പിഎസ്‌സി കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ്, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് 2023 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് നോക്കുക.
  • ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം, അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • നിങ്ങളുടെ യൂസർ ഐഡി, പാസ്‌വേഡ്, ആക്‌സസ് കോഡ് എന്നിവ നൽകേണ്ടതുണ്ട്, തുടർന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • കേരള PSC കേരള ജല അതോറിറ്റി,ഡിവിഷണൽ അകൗണ്ടന്റ്, ഹാൾ ടിക്കറ്റ് 2023 നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ദൃശ്യമാകും.
  • അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് സേവ് ചെയ്ത് ഭാവിയിലെ ഉപയോഗത്തിനായി പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

DOWNLOAD ADMIT CARD

DOWNLOAD EXAM DATE

OFFICIAL WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here