കേരള പിഎസ്‌സി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് – കേരള പോലീസ് സർവീസ് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

0
20
കേരള പിഎസ്‌സി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് - സായുധ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ ഫലത്തിന്റെ PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!
കേരള പിഎസ്‌സി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിൾ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് പുറത്ത് - സായുധ പോലീസ് ബറ്റാലിയൻ ഫലത്തിന്റെ PDF ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!!

കേരള പിഎസ്‌സി സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് – കേരള പോലീസ് സർവീസ് മെയിൻ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക!!! കേരള പോലീസ് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ പാലക്കാട് ജില്ല (കാറ്റഗറി നമ്പർ 410/2021) – സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ (എസ്ടിയിൽ നിന്ന് എസ്ആർ മാത്രം) തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു. 19.04.2023 നാണ് പരീക്ഷ നടന്നത്. പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ചുവടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 2023 ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക്:

ബോർഡിന്റെ പേര് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ
പോസ്റ്റിന്റെ പേര് സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ
പരീക്ഷാ തീയതി 19.04.2023
പരീക്ഷാ രീതി OMR ടെസ്റ്റ്
പദവി ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് ഔട്ട്

കേരള പിഎസ്‌സി സീനിയർ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർ ഷോർട്ട്‌ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം?

  • ഒഫീഷ്യ വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അതായത് https://www.keralapsc.gov.in/
  • അതേ പേജിൽ “ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ” തിരയുക
  • പുതിയ ടാബ് തുറക്കുക, തുടർന്ന് നിലവിലെ പേജിലെ “SENIOR CIVIL POLICE OFFICER (SR from ST only) IN KERALA POLICE SERVICE DEPARTMENT -PALAKKAD” ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്‌ത് നിങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.
  • ഭാവി റഫറൻസിനായി ഒരു പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

Download SENIOR CIVIL POLICE OFFICER Shortlist Here

Official Site

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here