കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ ഇനി ദുഖിക്കേണ്ട: ആശ്വാസ വർത്തയുമായ് സർക്കാർ!!

0
27
കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ ഇനി ദുഖിക്കേണ്ട: ആശ്വാസ വർത്തയുമായ് സർക്കാർ!!
കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ ഇനി ദുഖിക്കേണ്ട: ആശ്വാസ വർത്തയുമായ് സർക്കാർ!!

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾ ഇനി ദുഖിക്കേണ്ട: ആശ്വാസ വർത്തയുമായ് സർക്കാർ!!

ജില്ലയിലെ മറുനാടൻ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് വിതരണം ഞായറാഴ്ച ഭക്ഷ്യ സിവിൽ സപ്ലൈസ് മന്ത്രി ജി.ആർ അനിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഈ കാർഡുകൾ വിവിധ മേഖലകളിലെ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളെ കേരളത്തിലെ അവശ്യ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രാപ്തരാക്കും. ഓഗസ്റ്റിൽ ഓണത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പെരുമ്പാവൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിലാണ് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡുകൾ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചത്. തൊഴിലാളികളുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭാഷാ പശ്ചാത്തലം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനായി, ഹിന്ദി, തമിഴ്, കന്നഡ, ബംഗാളി, ഒഡീഷ തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ കാർഡുകൾ അച്ചടിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ റേഷൻ സാധനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും റേഷൻ ഡീലർമാർക്ക് അധിക വരുമാന അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി സഹായകമാകുമെന്ന് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി അനിൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മന്ത്രി എടുത്തുകാണിച്ചതുപോലെ ആധാർ കാർഡുള്ളവർക്കും ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാകുമെന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

For KPSC JOB Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here