പ്രസാർ ഭാരതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- കുറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ മാത്രം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കു!!!

0
34
പ്രസാർ ഭാരതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- കുറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ മാത്രം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കു!!!
പ്രസാർ ഭാരതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- കുറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ മാത്രം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കു!!!

പ്രസാർ ഭാരതി റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2023- കുറഞ്ഞ യോഗ്യതകൾ മാത്രം || ഉടൻ അപേക്ഷിക്കു!!! പ്രസാർ ഭാരതി, ഇപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം കറസ്പോണ്ടന്റ്സ് തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. താല്പര്യമുള്ളവരും യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാര്ഥികള്ക്കും ഉടൻ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണു. കൂടുതൽ വിശദംശങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിശദംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക.

തസ്തികയുടെ പേര്:

പാർട്ട് ടൈം കറസ്പോണ്ടന്റ്സ് 

പ്രായപരിധി:

അപേക്ഷകന്റെ പ്രായപരിധി 24-45ന് ഇടയിലാണ്.

ഈ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയും പരിചയവും:

  • PG ഡിപ്ലോമ/ ഡിഗ്രി ഇൻ ജേർണലിസം/ മാസ്സ് മീഡിയ.
  • ജേർണലിസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 2 വർഷത്തെ പരിചയം.

ഈ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ശമ്പളം:

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഉദ്യോഗാര്ഥിക്ക് കമ്പനി അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ:

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ കമ്പനി നിയമ പ്രകാരമായിരിക്കും.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

ഈ റിക്രൂട്ടിട്മെന്റിന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം:

അപേക്ഷകർ തപാൽ വഴി തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണു.

പ്രധാന തിയ്യതികൾ:

അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി: 20-10-2023 

പ്രധാന ലിങ്കുകൾ:

NOTIFICATION LINK

WEBSITE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here