2018-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആവർത്തിക്കുമോ ? 2023-ലെ സാധ്യതയും മുന്നോട്ടുള്ള പാതയും നോക്കൂ !!!!

0
102
2018-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആവർത്തിക്കുമോ ? 2023-ലെ സാധ്യതയും മുന്നോട്ടുള്ള പാതയും നോക്കൂ !!!!
2018-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആവർത്തിക്കുമോ ? 2023-ലെ സാധ്യതയും മുന്നോട്ടുള്ള പാതയും നോക്കൂ !!!!

2018-ലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ആവർത്തിക്കുമോ ? 2023-ലെ സാധ്യതയും മുന്നോട്ടുള്ള പാതയും നോക്കൂ !!!!

ആകർഷകമായ സൗന്ദര്യത്തിനും സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിനും പാരിസ്ഥിതിക വൈവിധ്യത്തിനും പേരുകേട്ട തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയിലെ മനോഹരമായ ഒരു സംസ്ഥാനമായ കൊച്ചു കേരളം അഥവാ “ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി”. നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ കേരളം വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ഇടയ്ക്കിടെ ഇരയാകാറുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തെ ശരാശരി വാർഷിക മഴയുടെ കണക്ക് 3000 മില്ലിമീറ്ററാണ്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂണുകളാണ് കേരളത്തിലെ മഴയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. മഴയുടെ 90 ശതമാനവും ആറ് മൺസൂൺ മാസങ്ങളിലായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിക്കാറുള്ളത്. മൺസൂൺ മാസങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള കൊടുങ്കാറ്റ് എല്ലാ നദികളിലും കനത്ത നീരൊഴുക്കിന് സാധ്യത കലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.

2023ൽ മഴക്കാലം വരാനിരിക്കെ, മറ്റൊരു പ്രളയദുരന്തം ഉണ്ടാകുമോയെന്ന ആശങ്ക കേരളത്തിലെ ജനത ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. ഈ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന്, അതിന്റെ പരിമിതികൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട്, യുക്തിസഹമായ രീതി ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം.

2023-ലെ സാധ്യതയും  മുന്നോട്ടുള്ള പാതയും :

പീക്ക് വെള്ളപ്പൊക്കം, ഒഴുക്ക് ഗുണകം, മഴയുടെ തീവ്രത, വൃഷ്ടിപ്രദേശം എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് പ്രോബബിലിറ്റി കണക്കാക്കുന്നത്. റൺഓഫ് കോഫിഫിഷ്യന്റ് 0.5, വൃഷ്ടിപ്രദേശം 38,863 km^2 (കേരളത്തിന്റെ ആകെ വിസ്തീർണ്ണം), മിതമായ മഴയുടെ തീവ്രത 0.1 m/s എന്നിങ്ങനെയുള്ള മൂല്യങ്ങൾ ഊഹിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം കണക്കാക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, ഈ അനുമാനങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രദേശത്തുടനീളവും 0.1 മീ/സെക്കൻഡ് മഴയുടെ തീവ്രത ലഭിച്ചാൽ, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം 1943.15 m^3/s ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സാധ്യത നിർണ്ണയിക്കാൻ, കണക്കുകൂട്ടലുകളിലൂടെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംസ്ഥാനത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ ശരാശരി വാർഷിക പരമാവധി വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രവാഹവുമായി (ക്യുഎംഇഡി) ആണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. ക്യുഎംഇഡി സംസ്ഥാനത്തിലെ സാധാരണ വെള്ളപ്പൊക്ക സാഹചര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു അത് ദീർഘകാലമായി നിരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വാർഷിക പരമാവധി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ശരാശരി മൂല്യത്തിൽ നിന്നാണ്. 14.8 m^3/s എന്ന കുറഞ്ഞ QMED മൂല്യം കണക്കാക്കിയാൽ, QMED കവിഞ്ഞ ഒരു കൊടുമുടി വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സാധ്യത നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.

2023-ലെ സാധ്യതയും  മുന്നോട്ടുള്ള പാതയും
2023-ലെ സാധ്യതയും  മുന്നോട്ടുള്ള പാതയും

പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബൂഷൻ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് QMED-നേക്കാൾ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ സാധ്യത നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. മുഴുവൻ പ്രദേശത്തും 0.1 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് മഴയുടെ തീവ്രത ലഭിച്ചാൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ക്യുഎംഇഡിയെക്കാൾ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം  അനുഭവപ്പെടുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പറയുന്നു.

പരിഗണനകളും പരിമിതികളും താഴെ :

ഈ വിശകലനം ലളിതമായ അനുമാനങ്ങളെയും യുക്തിസഹമായ രീതി ഫോർമുലയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയെ കാര്യമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊടുങ്കാറ്റ് ജല അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ഭൂവിനിയോഗ മാറ്റങ്ങൾ, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ഭൂപ്രകൃതി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കാത്തതിനാൽ ഈ ഫലങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും കൂടാതെ ഏത് വെള്ളപ്പൊക്ക തയ്യാറെടുപ്പ് നടപടികൾ ലഭ്യമാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ കൃത്യമായ ഡാറ്റയും സമഗ്രമായ രീതിശാസ്ത്രവും നൽകേണ്ടതാണ്.

2018 ജൂൺ 1 മുതൽ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 19 വരെ ആണ് സംസ്ഥാനത്ത് അസാധാരണമാംവിധം ഉയർന്ന മഴ പെയ്തത്. ഇത് കേരളത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽ 13 എണ്ണത്തിലും രൂക്ഷമായ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് അത് കാരണമായി. ഐഎംഡി കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2018 ജൂൺ 1 മുതൽ 2018 ഓഗസ്റ്റ് 19 വരെ 2346.6 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് പെയ്തിറങ്ങിയത്. പ്രതീക്ഷിച്ച 1649.5 മില്ലിമീറ്റർ മഴയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഈ മഴ സാധാരണയേക്കാൾ 42% കൂടുതൽ ആണ് പെയ്തത്.

2018-ലെ പ്രളയം ചുരുക്കത്തിൽ :

തോരാത്ത കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് 2018 ജൂലൈ അവസാനത്തോടെയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ ആദ്യ തുടക്കം കുറിച്ചത്. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 8, 9 തീയതികളിൽ പലയിടത്തും ശക്തമായ മഴ അനുഭവപ്പെടുകയും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ നിലമ്പൂരിൽ 398 മില്ലീമീറ്ററും 305 മില്ലീമീറ്ററും 255 മില്ലീമീറ്ററും 254 മില്ലീമീറ്ററും 211 മില്ലീമീറ്ററും 214 മില്ലീമീറ്ററും ഒരു ദിവസത്തെ മഴ പെയ്തിരുന്നു. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 9-ന് വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടി, ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട്, മൂന്നാർ കെഎസ്ഇബി, മൈലാടുംപാറയിൻ, പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് എന്നിവ യഥാക്രമം കനത്ത മഴ പെയ്തിരുന്നു. വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിലെ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് പല അണക്കെട്ടുകളിൽനിന്നും ഇതിനിടെ തുറന്നു വിടുകയും ചെയ്തു. 14-ൽ 13 ജില്ലകളിലും വിനാശകരമായ വെള്ളപ്പൊക്കവും ഉണ്ടായി. 2018 ഓഗസ്റ്റ് 15-17 കാലയളവിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മഴയുടെ ആഴം 1924-ൽ ഉണ്ടായ കൊടുങ്കാറ്റിനോട് താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തുകയും ഉണ്ടായി.

For Latest More Updates – Join  Our Whatsapp

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here