കേരള PSC ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാം!

0
163
കേരള PSC ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാം!
കേരള PSC ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാം!

കേരള PSC ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ പരീക്ഷ 2023- സിലബസ് പ്രസിദ്ധികരിച്ചു! ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരിശോധിക്കാം:ആരോഗ്യ സേവന വകുപ്പിലേക്കുള്ള  ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേഡ് II  (Category Nos: 156/2020, 269/2022) പരീക്ഷക്കുള്ള സിലബസ് കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ പ്രസിദ്ധികരിച്ചു.പ്രസ്തുത  പരീക്ഷയ്ക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സിലബസ് അനുസരിച്ച് പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം.ഇപ്പോൾ വരുന്ന പരീക്ഷ ചോദ്യപേപ്പർ കുടുതലും സിലബസിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നവയാണ്. അതിനാൽ പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ കൃത്യമായി സിലബസിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

കേരളത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഒത്ത നിലപാടാണോ സർക്കാരിന്റേത്?

ചുവടെ നല്കിയിരിക്കുന്ന സിലബസിൽ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയെന്നും എത്ര മാർക്കുകൾ വീതം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നതും കൃത്യമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് നോക്കി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധകൊടുക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സിലബസിൽ  കൂടാതെ, തസ്തികയുടെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയ്ക്കായി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ചോദ്യപേപ്പറിൽ ഉണ്ടായേക്കാം  അത് പോലെ  സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചോദ്യപേപ്പറിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.

SYLLABUS

Kerala Jobs (തൊഴിൽ വാർത്തകൾ) 2023

ചേരാൻ WhatsApp ഗ്രൂപ്പ്ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ Youtube ചാനൽഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Telegram ചാനൽഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Facebook പേജ്ചാഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ചേരാൻ Instagram പേജ്ചാഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here