വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഇന്ന് KTET 2023 രെജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന ദിവസം, അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വേഗമറിയു!!

0
9
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഇന്ന് KTET 2023 രെജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന ദിവസം, അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വേഗമറിയു!!
വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഇന്ന് KTET 2023 രെജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന ദിവസം, അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വേഗമറിയു!!

വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്: ഇന്ന് KTET 2023 രെജിസ്ട്രേഷനുള്ള അവസാന ദിവസം, അപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വേഗമറിയു!!

ഇന്ന്, നവംബർ 17, കേരള ടീച്ചേഴ്‌സ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റിന് (KTET 2023) അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസമാണ്. യോഗ്യതാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നവർക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ ktet.kerala.gov.in-ൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാം, ഫീസ് അടയ്‌ക്കാനുള്ള സമയപരിധി നവംബർ 18 വരെ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. KTET 2023 ഡിസംബർ 29, 30 തീയതികളിൽ രണ്ട് സെഷനുകളിലായി നടക്കും. എല്ലാ ദിവസവും – രാവിലെ സെഷൻ 10.00 AM മുതൽ 12.30 PM വരെയും ഉച്ചകഴിഞ്ഞുള്ള സെഷൻ 2.00 PM മുതൽ 4.30 PM വരെ. അഡ്മിറ്റ് കാർഡുകൾ ഡിസംബർ 20 മുതൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാകും. അപേക്ഷാ ഫീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ജനറൽ/അൺ റിസർവ്ഡ് വിഭാഗത്തിലുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഓരോ പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിനും (ഉദാ. കാറ്റഗറി I, കാറ്റഗറി II, കാറ്റഗറി III, കാറ്റഗറി IV) 500 രൂപ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. SC/ST/PwBD വിഭാഗക്കാർക്ക് 250 രൂപ ഈടാക്കും.

KTET 2023-ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
  • KTET 2023-ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന്, ktet.kerala.gov.in എന്ന ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
  • വെബ്‌സൈറ്റ് ലൈവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ, 'പുതിയ രജിസ്‌ട്രേഷൻ' ലിങ്ക് കണ്ടെത്തി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
  • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി അപേക്ഷയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക.
  • ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുക, അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക, പരീക്ഷാ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക, ആവശ്യമായ പേയ്‌മെന്റ് നടത്തുക, ഫോം സമർപ്പിക്കുക.
  • വിജയകരമായി സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം, ആപ്ലിക്കേഷന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഭാവി റഫറൻസിനായി പ്രിന്റൗട്ട് എടുക്കുക.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here